Z MYŚLĄ O KOLEJNYCH POKOLENIACH

1 / 1
Doceniono nasze działania dla Zrównoważonego Rozwoju, które skupiają się na 3 kwestiach: osiągnięcie neutralności klimatycznej przez prowadzony biznes, zrównoważone opakowania oraz  wspieranie zasad dobrostanu zwierząt wśród producentów mleka.

Aktywnie włączmy się w światowy nurt przeciwdziałania zmianom klimatycznym i co za tym idzie wzrostowi globalnego ocieplenia.

Jak wiele gospodarek światowych dążymy do osiągnięcia zeroemisyjności w możliwie najkrótszym czasie.
Podchodzimy do tego tematu kompleksowo i minimalizujemy ślad węglowy, z jednej strony redukując emisje CO2, z drugiej kompensując emisje, których nie udało się uniknąć.
Rozumiemy, jaka odpowiedzialność na nas spoczywa.

Bądź z nami blisko tam, gdzie tego chcesz