DOBROSTAN WPISANY W STRATEGIĘ DZIAŁAŃ

DBANIE O DOBROSTAN ZWIERZĄT

 

Jednym z ważniejszych elementów działań ograniczających negatywny wpływ chowu zwierząt na środowisko jest dbanie o dobrostan zwierząt. Dobrostan, czyli dążenie do stworzenia jak największej harmonii między zwierzęciem, a jego środowiskiem naturalnym ma szczególną pozycję w strategii rozwoju marki Almette. Krowy pełnią kluczową rolę w powstawaniu naszych produktów, dlatego umożliwienie im odpowiednich warunków do życia, jest dla nas priorytetem. Od lat angażujemy się w upowszechnianie chowu przyjaznego zwierzętom. Edukujemy i wspieramy w tym naszych dostawców mleka. Każdy z nich ma dedykowanego koordynatora i może liczyć na jego wiedzę, wsparcie i pomoc we wprowadzaniu działań na rzecz dobrostanu.

 

POTRZEBY ZWIERZĄT SĄ DLA NAS WAŻNE

 

Troska o dobrostan zwierząt jest dbaniem o naturalne funkcjonowanie zwierzęcia i jego dobry stan emocjonalny. Krowy to istoty współodczuwające. Żeby zapewnić im odpowiednie samopoczucie, nie wystarczy odpowiednie żywienie i dostęp do wody. Zwierzęta muszą być otoczone opieką lekarską, mieć zapewnione odpowiedniej wielkości, wygodne miejsce do odpoczynku, odpowiednią ilość światła, wentylację, czystość, ale również towarzystwo innych zwierząt tego samego gatunku.

 

EDUKUJEMY I WSPIERAMY NASZYCH DOSTAWCÓW

 

To na właścicielach spoczywa odpowiedzialność za dobrostan zwierząt, ale naszym celem jest mobilizowanie ich do wprowadzania w swoich gospodarstwach rozwiązań, które mają wpływ na jakość życia krów. Ściśle współpracujemy z hodowcami, edukujemy, ale również kontrolujemy przestrzeganie zasad dobrostanu zwierząt.Naszym dostawcom oferujemy dostęp do szkoleń oraz opiekę i doradztwo wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy na co dzień wspierają hodowców we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań. Wraz z Polską Izbą Mleka, opracowaliśmy  zasady dobrostanu dla całego rynku mleczarskiego.Jednym z naszych działań, które ma zachęcać do najlepszych standardów chowu krów, jest wprowadzenie dobrostanu zwierząt, jako jednej z kategorii w corocznym konkursie na najlepszego dostawcę mleka dla Almette. Z roku na rok rywalizacja jest coraz większa, co nas bardzo cieszy! A najlepszych nagradzamy!

 

Bądź z nami blisko tam, gdzie tego chcesz