Almette.pl - Loteria „DOM Z NATURY III - „wirtualny spacer po domku” stanowi animację komputerową przygotowaną na podstawie danych zawartych w projekcie domku.