Almette.pl - Loteria „DOM Z NATURY PO RAZ WTÓRY” - „wirtualny spacer po domku” stanowi animację komputerową przygotowaną na podstawie danych zawartych w projekcie domku.